Pm Wiki Pl

Aplikacja PmWiki jest implementacją sytemu WikiWikiWeb w języku PHP. Jej autorem jest Patrick Michaud. PmWiki została stworzona jako narzędzie pracy grupowej, pozwalające w prosty sposób tworzyć i utrzymywać witryny WWW.

Witryna którą właśnie oglądasz korzysta z wersji pmwiki-2.2.0-beta63. Aplikacja jest dostępna na zasadach licencji GNU General Public License (GPL) pod adresem http://www.pmichaud.com/pub/pmwiki(approve sites). Dokumentacja jest dostępna przez łącze Documentation Index.

PmWiki jest zarejestrowanym znakiem towarowym należącym do Patricka R. Michauda (http://www.pmichaud.com(approve sites)).